Egzaminy DELE

Egzaminy DELE są jedynymi oficjalnymi egzaminami z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE w naszym ośrodku można uzyskać następujące dyplomy:

 • Diploma A1 escolar
 • Diploma A2/B1 escolar
 • Diploma A1
 • Diploma A2
 • Diploma B1
 • Diploma B2
 • Diploma C1
 • Diploma C2

ZAPISY - INFORMACJE

Jakie dokumenty są potrzebne aby się zapisać?

 • Wypełniony i podpisany formularz zapisu (dla kandydata, dla centrum, podpis na trzeciej stronie z objaśnieniami)
 • Kserokopia dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)
 • Dowód dokonania płatności (na poniższe konto bankowe ośrodka egzaminacyjnego PSB w Poznaniu)
 • formularz zgłoszeniowy oraz podpisana każda strona instrukcji

BZ WBK SA III O/P-ń 28 1090 1359 0000 0000 3501 8998
(w tytule proszę wpisać imię i nazwisko / egzamin DELE - poziom egzaminu)

Dostępne są trzy opcje składania dokumentacji na egzaminy:

 • osobiście w ośrodku egzaminacyjnym PSB
  koordynator egzaminów DELE – Małgorzata Brugier-Szyca , tel. 664 064 991
 • pocztą elektroniczną
  e-mail: dele.poznan@gmail.com wysłanie skanów dokumentów drogą mailową na adres
 • listem poleconym (data stempla pocztowego musi być w terminie zapisów) na adres:

Poznańska Szkoła Biznesu
ul. Niedziałkowskiego 18
61-579 Poznań
z dopiską egzaminy DELE

miejsce składania dokumentów i odbywania się sesji egzaminacyjnej listopad 2016

KONTAKT Centrum Języków Obcych
PLAC BERNARDYŃSKI 1
POZNAŃ

Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.cervantes.pl